Like!  0 

มีบ้าน 3 หลังแบ่งเป็น

เรือนลีลาวดี
บ้านพัก 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ ด้านในมีประตูเชื่อมสามารถเปิดถึงกันได้ ด้านหน้าเป็นกระจกทั้งหมด
มีระเบียงนั่งเล่นหน้าบ้าน พักได้ 2-8 ท่าน หากพัก 2 ท่านสามารถแบ่งเป็นห้องได้

เรือนดาหลา
พักได้ 2-5 ท่าน เป็นบ้านพักสไตล์บ้านสวน มีระเบียงนั่งเล่นหน้าบ้าน ร่มรื่นเย็นตา และ
ได้สัมผัสกับน้ำขึ้นน้ำลงตามธรรมชาติที่คลองเล็กๆ หน้าบ้าน

เรือนกล้วยไม้
พักได้ 2-5 ท่าน เป็นบ้านพักสไตล์บ้านสวน มีระเบียงนั่งเล่นหน้าบ้าน ร่มรื่นเย็นตา และ
ได้สัมผัสกับน้ำขึ้นน้ำลงตามธรรมชาติที่คลองเล็กๆ หน้าบ้าน