Like!  0 
  1. เมื่อถึงตลาดน้ำ สังเกตธนาคารกรุงเทพอยู่ด้านขวามือ
    และมองตรงจะเห็นสะพานอยู่ด้านหน้า
  2. ขับข้ามสะพานข้ามคลองอัมพวา
  3. ลงสะพานแล้วเลี้ยวขวาเข้าซอยโรงเจซำเป้า
  4. ขับเข้ามาเรื่อยๆ ผ่านโครงการชัยพัฒนาฯ (ด้านหลังตลาดน้ำ)
  5. ลงสะพานแล้วเลี้ยวขวาเข้าซอยโรงเจซำเป้า
  6. ขับตรงไปประมาณ 400 เมตรจะถึงบ้านสวนพิชญ์ชามิกา